חסויות ומציגים

אנו מודים לחברות ששותפות לדרכנו, ומסייעות לנו לממש פעילויות לקידום הידע
המקצועי לרופאי שיניים וקידום בריאות הציבור.

פלטינום

זהב

כסף

מפת התערוכה

מפת כנס מעודכנת